Nghệ thuật bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc

Sau thời nhà Minh thì người dân Trung Quốc kết hợp đưa cả 3 vị thần Phúc, Lộc, Thọ vào thờ cúng gọi chung là thần Tam Đa với mong muốn mang lại may mắn, tốt lành trong công việc và cuộc sống

Tìm hiểu về gỗ nu lũa và các tác phẩm nghệ thuật nu lũa

Để có được một tác phẩm từ gỗ Nu và Lũa về khâu khai thác và vận chuyển rất khó khăn và phải có nhưng con mắt nghệ thuật và bàn tay tài hoa của người trạm đục

Tìm hiểu về nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống của Trung Quốc

Nói tới nghệ thuật chạm khắc gỗ của Trung Quốc là nói tới kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc

Chân dung các vị thánh nhân, đức phật trong nghệ thuật điêu khắc

Trong các đề tài điêu khắc thì chân dung các vị thánh nhân hay đức phật như: tượng Di Lặc, tượng Đạt Ma, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Lão Tử...