Tìm hiểu về nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống của Trung Quốc

Nói tới nghệ thuật chạm khắc gỗ của Trung Quốc là nói tới kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc

Chân dung các vị thánh nhân, đức phật trong nghệ thuật điêu khắc

Trong các đề tài điêu khắc thì chân dung các vị thánh nhân hay đức phật như: tượng Di Lặc, tượng Đạt Ma, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Lão Tử...