#Những phô Tượng Thánh, Phật, Mẫu, Tam tứ phủ, các vị thần... bằng vàng, ngọc, đá quý, nu lũa đặt phòng thờ, điện thờ trong gia đình và các khu văn hóa đền chùa


Tượng Quan Âm, Tượng Di Lặc, Tượng Đạ Ma, Tượng Phật Tổ, Tượng Phúc Lộc Thọ, Tượng Thần Tài, Tượng Quan Công, Tượng Tế Công... Xem Chi tiết

Page:
  1. 1