Những nét độc đáo trong bộ Ablum hình ảnh các tác phẩm tượng gỗ Nu nghệ thuật mang ý nghĩa phong thủy tâm linh đẹp và độc tại Việt Nam

 

Những người yêu thích các sản phẩm tạo thành từ gỗ chắc đã biết đến gỗ Nu được hình thành do tác động của tự nhiên và bất kỳ một loại gỗ nào cũng có thể tạo thành Nu nhưng để có giá trị cao thì vẫn nằm ở các loại gỗ quý thành Nu như : Nu Hương, nu Nghiến, nu Kháo, nu Trắc ( gồm có trắc đen và trắc đỏ )...Nhắc đến nu Sưa thì giá trị có thể cao lên tới hàng trăm lần so với gỗ Sưa đơn thuần " Giá trị của gỗ Sưa" được đánh giá là loại gỗ rất đặt hiện nay